De Master in Toegepaste Psychologie voor Professionals specialisatie Kind en ontwikkeling is een praktijkgerichte opleiding en bestaat uit 2 fases;

Fase 1. Kernprogramma bestaat uit 4 Masterclasses:

Masterclass Psychologie en Gedrag

- Behoeften en gedrag

- Cognitie en gedrag

- Emoties

- Persoonlijkheid

- Meten van persoonlijkheid

- Persoonlijkheid in een sociale context

Beïnvloeden van gedrag 1: conditionering en motivatie

Beïnvloeden van gedrag 2: stress, gezondheid en bevlogenheid

Masterclass Sociale Psychologie

- Sociale invloed

- Sociaalpsychologische problemen

- Sociale cognitie

- Pro-sociaal gedrag

- Groepsprocessen

- Intervention mapping

Masterclass Adviseren vanuit Psychologisch Perspectief 

- Psychologische advisering

- Veranderen van attitude en gedrag

- Implementatie van adviezen

- Weerstand en motivatie

- Evidence-based coaching

- Evaluatieonderzoek

Masterclass Psychologisch onderzoek

- Praktijkgerichte onderzoekscyclus

- Literatuuronderzoek

- Methoden van onderzoek

- Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

- Statische analyses

- Experimenteel onderzoek

- Effectladder

- Onderzoeksdesign

Fase 2. Topprogramma

Masterclass Ontwikkelingspsychologie

- Theorie van ontwikkelingspsychologie

- Rol van ontwikkelingspsychologie binnen de psychologie

- Ontwikkelingspsychologie, het veld en de theorieën 

- Ontwikkeling in levensfases

- Prenatale ontwikkeling en babytijd

- Kindertijd

- Adolescentie

- Vroege volwassenheid

- Middelbare volwassenheid

- Laatste levensfase

- Interventies en begeleiding

- Levensfaseproblematiek 

- Bedreigingen voor de ontwikkeling

- Interventies bij levensfaseproblematiek 

Masterclass Ontwikkelingsproblematiek 

- Inleiding in de kinderpsychologie

- Classificatie in diagnose

- Psychologische problemen en stoornissen in de kindertijd

- Leerstoornissen en autisme 

- ADHD, ODDC en CD

- Angst, depressie en stress

- Problemen onder adolescenten

- Gezinsinterventies

Masterclass Gedragsbeinvloeding 

- Gedragsverandering

- Probleemanalyse

- Ethische aspecten van gedragsbeinvloeding

- Gedragsveranderingstechnieken

- Transtheoretisch model van verandering

- Evaluatieonderzoek

- Intervention mapping

KiKuLa bloem.jpg