Coachingstraject
Doorgaans ervaren kinderen en jongeren die worden aanmelden voor coaching een
onvervulde 
behoefte. Deze onvervulde behoefte heeft vaak te maken met de
psychologische basisbehoeften 
(autonomie, verbondenheid en competentie).
Samen met een kind wordt gekeken waar het 
behoefte aan heeft en worden
vaardigheden, technieken en inzichten gegeven die hem of haar 
autonomer en
competenter maken en pijn en lijden te verzachten. 

Het veilig voelen en vertrouwen zijn enorm belangrijk in een coachingstraject en
staan op de 
eerste plaats. 

Acceptance and commitment therapie (ACT)
Het doel van ACT is niet per se om psychische of emotionele problemen te verhelpen,
maar om je psychologisch flexibeler te maken. Het verhogen van de psychologische
flexibiliteit heeft betrekking op het verbeteren van de wijze waarop je omgaat met
obstakels, problemen, uitdagingen en tegenslagen in je leven. En dat maakt het weer mogelijk om te kunnen achterhalen wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven en daar vorm aan kunt geven.

Het doel van coaching middels ACT is om je weer in contact te brengen met je negatieve emoties (pijn). 
ACT is een effectieve vorm van begeleiding gebleken voor veel psychische en emotionele problemen en klachten waarin zes zuilen; acceptatie, cognitieve defusie, contact met het hier en nu, het observerende zelf, waarde en toegewijde actie aan bod komen. Daarnaast kan ACT ook worden gebruikt om  je leven zo vorm te geven dat je meer leeft conform je waarden, waardoor de kwaliteit van leven, ongeacht of er problemen zijn, wordt verhoogd.
Binnen mijn praktijk pas ik ACT toe op basis van de literatuur Trauma Focused ACT (TFACT) en ACT4KIDS. 


Oplossingsgerichte coaching
Oplossingsgericht coachen is afgeleid van een specifieke vorm van therapie, de solution-focused brief therapy (SFBT). Het oplossingsgericht coachen ziet de mens als een complex geheel, waarin allerlei invloeden en factoren samenkomen. Verandert er iets op een gebied, dan verandert er iets in het totaal, dus ook op andere gebieden. De nadruk ligt op het positieve en de oplossing voor een probleem. Benadrukt wordt wat er wel werkt, wat je goed doet en hoe dat kan worden uitgebouwd. Belangrijke technieken zijn o.a. het geven van complimenten en stellen van oplossingsgerichte vragen. Jij bepaalt zelf wat de beste oplossing is en hoe je deze kunt bereiken. 

Motiverende gesprekken
Motiverende gespreksvoering kent twee uitgangspunten. De eerste is onvoorwaardelijke acceptatie zonder oordeel van gedrag. Samen kijk ik met je welke gedragsverandering kan plaatsvinden en hoe we motivatie kunnen versterken.
het tweede uitgangspunt is constructieve zelfconfrontatie. Door middel van motiverende gespreksvoering kijken we naar doelen en wat jij belangrijk vind in net leven. 

 

Facetune_26-03-2021-15-50-09_edited.jpg
KiKuLa bloem.jpg