top of page

Coachingstraject
Doorgaans ervaren kinderen en jongeren die worden aanmelden voor coaching een
onvervulde 
behoefte. Deze onvervulde behoefte heeft vaak te maken met de
psychologische basisbehoeften 
(autonomie, verbondenheid en competentie).
Samen met een kind wordt gekeken waar het 
behoefte aan heeft en worden
vaardigheden, technieken en inzichten gegeven die hem of haar 
autonomer en
competenter maken en pijn en lijden te verzachten. 

Het veilig voelen en vertrouwen zijn enorm belangrijk in een coachingstraject en
staan op de 
eerste plaats. 
Acceptance and commitment therapie (ACT)
Het doel van ACT is niet per se om psychische of emotionele problemen te verhelpen,
maar om je psychologisch flexibeler te maken. Het verhogen van de psychologische
flexibiliteit heeft betrekking op het verbeteren van de wijze waarop je omgaat met
obstakels, problemen, uitdagingen en tegenslagen in je leven. En dat maakt het weer mogelijk om te kunnen achterhalen wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven en daar vorm aan kunt geven.

Het doel van coaching middels ACT is om je weer in contact te brengen met je negatieve emoties (pijn). 
ACT is een effectieve vorm van begeleiding gebleken voor veel psychische en emotionele problemen en klachten waarin zes zuilen; acceptatie, cognitieve defusie, contact met het hier en nu, het observerende zelf, waarde en toegewijde actie aan bod komen. Daarnaast kan ACT ook worden gebruikt om  je leven zo vorm te geven dat je meer leeft conform je waarden, waardoor de kwaliteit van leven, ongeacht of er problemen zijn, wordt verhoogd.
Binnen mijn praktijk pas ik ACT toe op basis van de literatuur Trauma Focused ACT (TFACT) en ACT4KIDS. 

Lichaamsgerichte coaching
Ons bewust zijn van wat we voelen is belangrijk om contact te kunnen maken met ons lichaam. Door middel van een bodyscan kun je opmerken waar je in lichaam opgeslagen emoties vastzitten. Door inzet van van creativiteit kun je op een veilige manier gevoelens uiten wanneer je het moeilijk vindt om gevoelens en emoties onder woorden te brengen. Coaching is afgestemd op individuele behoeften van een kind en wat een kind nodig heeft om stress en spanningen los te kunnen laten. 
Veel psychische klachten ontstaan wanneer een kind zich (overmatig) moet aanpassen aan de omgeving waarin een kind zich bevindt.


De Levensboom (Wie ben jij?)
Samen kijk ik met je op welk niveau de problematiek ligt en hoe we zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen versterken.
Met behulp van de 'Levensboom' kijken we naar jouw wortels (persoonlijkheidskenmerken), stam (vaardigheden, interesses, waarden, normen en overtuigingen), takken (dromen, wensen en wat je nodig hebt) en bladeren (hoe je kwaliteiten, gedragingen, gevoelens en emoties tot uiting komen. 

 

De levensboom.jpg
Bodyscan.jpg
KiKuLa bloem.jpg
bottom of page