Coachingstraject

Doorgaans ervaren kinderen en jongeren die worden aanmelden voor coaching een onvervulde

behoefte. Deze onvervulde behoefte heeft vaak te maken met de psychologische basisbehoeften

(autonomie, verbondenheid en competentie). Samen met een kind wordt gekeken waar het 

behoefte aan heeft en worden vaardigheden, technieken en inzichten gegeven die hem of haar

autonomer en competenter maken. 

Het veilig voelen en vertrouwen zijn enorm belangrijk in een coachingstraject en staan op de

eerste plaats. 

Rationeel-emotieve therapie (RET)

Het achterliggende idee van RET is dat gedachten een sterke invloed hebben op gevoelens en

gedrag. RET focust zich voornamelijk op gedachten die mensen belemmeren om datgene te

doen wat ze graag willen of nodig hebben. Deze gedachten beïnvloeden gedrag en gevoelens op een negatieve manier. Volgens de RET kun je gedrag en emoties het beste beïnvloeden door het denken te veranderen. De RET kijkt daarbij bij het heden en niet naar het verleden. Het gaat er niet om hoe een probleem is ontstaan of waar net vandaan komt, maar hoe er nu in de tegenwoordige tijd mee omgegaan wordt.

De technieken uit de RET vormen ook een onderdeel van de cognitieve gedragstherapie (CGT). De CGT is een vorm van therapie en effectief is gebleken bij veel psychische klachten. 

Ook in de RET zitten aspecten van mindfulness: ze richt de RET zich ook op het 'hier en nu' in het benaderen van problemen. Mindfulness is te omschrijven als een houding waarin je bewust aanwezig bent in het hier en nu, zonder te oordelen over wat er om je heen is of wat er zich binnen in je afspeelt. Je aandacht is helemaal bij hetgeen je doet en bij wat er, via je zintuigen, aan sensatie binnenkomt. Deze houding is te trainen met mindfulnessoefeningen. Het stimuleren van mindfulness is inmiddels effectief gebleken  in de behandeling van een scala aan klachten en problemen. Daar waar de RET zich richt op het veranderen van irrationele gedachten, helpt mindfulness juist om gedachten te accepteren zoals ze zijn. Het idee van het accepteren van gedachten zoals ze zijn, en daarmee leren omgaan is ook een van de belangrijkste uitgangspunten van acceptance and commitment therapy (ACT).

Acceptance and commitment therapie (ACT)

Het doel van ACT is niet per se om psychische of emotionele problemen te verhelpen, maar om je psychologisch flexibeler te maken. Het verhogen van de psychologische flexibiliteit heeft betrekking op het verbeteren van de wijze waarop je omgaat met obstakels, problemen, uitdagingen en tegenslagen in je leven. En dat maakt het weer mogelijk om te kunnen achterhalen wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven en daar vorm aan kunt geven.

Het doel van coaching middels ACT is om je weer in contact te brengen met je negatieve emoties (pijn). Dat voelt niet altijd prettig maar het zorgt er wel voor dat het lijden verminderd. 

ACT is een effectieve vorm van begeleiding gebleken voor veel psychische en emotionele problemen en klachten waarin zes zuilen; acceptatie, cognitieve defusie, contact met het hier en nu, het observerende zelf, waarde en toegewijde actie aan bod komen. Daarnaast kan ACT ook worden gebruikt om  je leven zo vorm te geven dat je meer leeft conform je waarden, waardoor de kwaliteit van leven, ongeacht of er problemen zijn, wordt verhoogd.

Oplossingsgerichte coaching

Oplossingsgericht coachen is afgeleid van een specifieke vorm van therapie, de solution-focused brief therapy (SFBT). Het oplossingsgericht coachen ziet de mens als een complex geheel, waarin allerlei invloeden en factoren samenkomen. Verandert er iets op een gebied, dan verandert er iets in het totaal, dus ook op andere gebieden. De nadruk ligt op het positieve en de oplossing voor een probleem. Benadrukt wordt wat er wel werkt, wat je goed doet en hoe dat kan worden uitgebouwd. Belangrijke technieken zijn o.a. het geven van complimenten en stellen van oplossingsgerichte vragen. Jij bepaalt zelf wat de beste oplossing is en hoe je deze kunt bereiken. 

Motiverende gesprekken

Motiverende gespreksvoering kent twee uitgangspunten. De eerste is onvoorwaardelijke acceptatie zonder oordeel van gedrag. Samen kijk ik met je welke gedragsverandering kan plaatsvinden en hoe we motivatie kunnen versterken.

het tweede uitgangspunt is constructieve zelfconfrontatie. Door middel van motiverende gespreksvoering kijken we naar doelen en wat jij belangrijk vind in net leven. 

Facetune_26-03-2021-15-50-09_edited.jpg
KiKuLa bloem.jpg