Psychologie

Soms kunnen er situaties voordoen die hobbels in het pad door het leven van een kind kunnen veroorzaken waardoor het zich anders voelt dan andere kinderen. We leven in een maatschappij waarin we ons vaak aanpassen aan anderen. Op school passen we ons aan het onderwijssysteem aan en thuis aan de gezinssituatie. Belangrijk is om stil te staan in de belevingswereld, emoties, gevoelens, intelligentie en waarden en normen van een kind. Vertrouwen, veiligheid, aandacht, begrip en afstemming zijn belangrijke aspecten die bijdragen aan de emotionele ontwikkeling.

Samen gaan we op een holistische manier, vanuit verschillende perspectieven bekijken en onderzoeken wat de hobbels er in het pad door het leven heeft veroorzaakt en wat een kind nodig heeft om beter met hobbels om te kunnen gaan.

Kinderen krijgen soms vaak in hun vroege leeftijd een (of meerdere) stempel(s) door een gestelde diagnose en wordt medicatie ingezet die emoties en gedrag onderdrukken. Maar is dit wel wat een kind nodig heeft. Het onderdrukken van emoties kan voor een kind moeilijk zijn omdat het deze niet kan uiten zoals hij of zij het zou willen. KiKuLa besteed aandacht aan het uiten van emoties en door deze aandacht te geven er samen verbaal een betekenis aan te geven. Voelt een kind zich boos of gefrustreerd, en kan het deze niet uiten dan stapelen emoties zich op wat kan leiden tot explosies zonder dat het kind hier iets aan kan doen. Het uiten van emoties maakt blokkades vrij in het lichaam en maakt plaats in het lichaam voor nieuwe positieve energie. 

KiKuLa laat gestelde diagnoses los aangezien de focus hierdoor meer ligt op beperkingen en minder gefocust is op kansen en ontwikkelingen, die een belangrijke rol spelen op gebied van eigen waarde en zelfacceptatie van het kind. Zo kan een kind zich op een goede liefdevolle en compassie volle manier ontwikkelen waarbij het ook geaccepteerd wordt door de omgeving.

KiKuLa bloem.jpg