top of page

Trauma:
Veilig voelen is voor iedereen belangrijk. Voor kinderen en jongeren die een traumatische ervaring hebben meegemaakt voelt bijna niks veilig.
Een vertrouwensband opbouwen met een hulpverlener is daarom belangrijk zodat een kind zich veilig kan voelen. Persoonlijk hecht ik veel waarde aan dit proces. Wanneer het kind zich bevind in een veilige omgeving biedt dit een opening om bij gevoelens en emoties te komen en deze te uiten. Het gaat hierbij niet zo zeer om de gebeurtenis of wat het kind heeft meegemaakt maar om de ervaring en wat het kind in het huidige moment voelt en ervaart in het lichaam.

Welke gevoelens en emoties hebben onvoldoende aandacht gekregen ten tijde dat de pijnlijke ervaring plaatsvond? Dat is de oorsprong waar pijn en lijden uit voortkomt. In hoeverre zijn we sociaal voelend, hebben we inlevingsvermogen en kunnen we empathisch reageren?
Verwerken van trauma’s is lichaamswerk, bewustwording waar gevoelens en emoties in je lichaam vastzitten en die activiteiten doen die ertoe bijdragen dat gevoelens en emoties op een veilige manier geuit kunnen worden en het zenuwstelsel kan reguleren, bewust leren worden waar grenzen liggen door de signalen die je lichaam aangeeft serieus te nemen. Het hart en darmen zijn de belangrijkste organen in ons lichaam waar gevoelens en emoties zijn opgeslagen die onvoldoende aandacht hebben gehad en compassie nodig hebben.

Creatieve expressie kan een effectieve manier zijn voor kinderen om een bepaalde situatie in beeld te brengen en hieraan een betekenis te geven. Ook de belevingspoppen Kiki en Joey kunnen hierbij ingezet worden en de handpoppen/knuffel dieren van De Stad van Axen in een gesprek. Dit heb ik meegemaakt en deze emotie voel ik nu in mijn lichaam. Compassie tonen en emotiecoaching vind ik erg wezenlijk. De verantwoordelijkheid en schuld ligt nooit bij het kind zelf. Alle emoties mogen er zijn. 

Een voorbeeld oefening:
Deze oefeningen draagt bij aan een gevoel van ervaren van veiligheid (Dr. Peter Levine). Neem op de eerste plaats een comfortabele houding aan die goed voelt voor jou. Plaats je rechterarm onder de oksel aan de kant van je hart en omhels deze met de rechterarm. 

Deze oefening draagt bij aan zelfregulatie van het lichaam. Wat voel je en ervaar je van binnen wanneer je jezelf omarmt? 

Emotional Pain.JPG
crying heart.JPG
KiKuLa bloem.jpg
bottom of page