Communicatie in de Stad van Axen

Communicatie is niet altijd even gemakkelijk. Ook niet altijd voor hoogbegaafde, hoogsensitieve of/en kinderen en jongeren met kenmerken van autisme. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een sterk rechtvaardigheidsgevoel bij deze kinderen en jongeren kunnen ze op een wijze reageren die weerstand oproept en boos of verdrietig kunnen reageren of dichtklappen. 

Communicatie is een proces waarin een aantal stappen telkens wordt herhaald. De zender heeft een boodschap voor de ontvanger. Hiervoor gebruikt hij een medium (persoonlijk contact, telefoon of e-mail). De ontvanger reageert hier weer op (feedback) en het proces is in gang gezet. 

De Stad van Axen is een metafoor voor de mens met zijn verschillende gedragingen. Het gaat over hoe je met dingen omgaat, hoe je naar jezelf kijkt en met jezelf omgaat en hoe je je tegenover anderen gedraagt. Het gebruik van dierensymbolen maakt de Axenroos heel zinvol in het praten over (je eigen) gedrag en communicatie. Deze kunnen ook door jonge kinderen goed worden begrepen.

In de gespreksruimte van KiKuLa is een hoek gecreëerd met kaarten, opdrachten en knuffels/handpoppen van de 6 dieren die in de Axenroos centraal staan ter ondersteuning voor kinderen om over communicatieproblematiek en gedrag te praten om beter met bijvoorbeeld grenzen stellen om te gaan, de wijk van se steenbok. Ieder dier heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen en deze kunnen op een interactieve manier besproken worden met behulp van een lottospel en vragen.

 

Stad van Axen2.jpg
KiKuLa bloem.jpg
Stad van Axen1.JPG